O nás

Vraťme prostor přírodě

Proč potřebujeme NP Křivoklátsko?

Podle hodnotící zprávy vědců z panelu OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby dnes svět čelí hrozbě, jakou lidstvo ještě nezažilo. Rychlý ekonomický růst současně s doznívající populační explozí nás dovedl na pokraj propasti zvané šesté masové vymírání. Tropické pralesy mizí katastrofálním tempem, populace mořských ryb jsou decimovány průmyslovým rybolovem a korálové útesy hynou v důsledku okyselování oceánů a klimatických změn. Populace volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin se prudce snižují a hrozí rozpad světových ekosystémů s nepředvítatelnými důsledky pro lidskou společnost. Musíme proto rychle jednat, abychom zabránili těm nejhorším scénářům.

Nejméně poničené oblasti divoké přírody s nejvyšší biodiverzitou, jako jsou tropické pralesy či africké savany, se nacházejí typicky v rozvojových zemích a právě tyto oblasti čelí vůbec největším civilizačním tlakům. Avšak musíme si uvědomit, že dokud jako Evropa potažmo Česká republika nezačneme důsledně chránit přírodu na našem vlastním území, nemá smysl požadovat totéž po rozvojových zemích. Aby naše apely na ochranu přírody měly vůbec nějakou váhu, nezbývá nám, než jít příkladem a problém vymírání vzít vážně také v případě našich, rovněž těžce zkoušených, ekosystémů.

Musíme se zasazovat především o rozšiřování chráněných území, zvyšování stupně ochrany přírody a proměnu zemědělské krajiny. Problém však spočívá v tom, že důsledná ochrana přírody se zákonitě dostává do konfliktu s ekonomickými zájmy těch firem a lidí, kteří dané území nějakým způsobem využívají. Jejich odpor - byť třeba pochopitelný - je však, v zájmu celé společnosti, třeba překonat. V České republice vede pomyslná frontová linie především oblastí Křivoklátska a územím Moravské Amazonie, kde se bojuje o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a CHKO Soutok. Na jedné straně fronty stojí kromě ministerstva životního prostředí také přírodovědci, ochránci přírody a ekologicky uvědomělá část společnosti, na straně druhé pak lesní průmysl s podporou populistů.

Obě chráněná území jsou trnem v oku především lidem spojených s podnikem Lesy ČR. Jeho místní pobočky, tedy Lesní správa Křivoklát a Lesní závod Židlochovice, by totiž vyhlášením nových chráněných území přišly o kontrolu nad rozsáhlým územím a tím i o příjmy z těžby dřeva, pronájmu honiteb a kompenzací od Agentury pro ochranu přírody. Aby tomu zabránily, vedou proti těmto záměrům kampaň a snaží se proti nim poštvat širokou veřejnost. K tomuto boji se ochotně přidávají také populisté, zejména z řad komunálních politiků, pro které je tato kampaň vítanou příležitostí k vlastnímu zviditelnění a získání politických bodů.

Naší iniciativu jsme vytvořili právě proto, abychom se odpůrcům přírody postavili na odpor a pomohli jsme nová chráněná území prosadit. Píšeme články a jsme aktivní na sociálních sítích, kde vysvětlujeme lidem význam plánovaných opatření a uvádíme na pravou míru dezinformace šířené populisty. Nejvíce se věnujeme tématu NP Křivoklátsko, neboť na Křivoklátsku máme nejvíce příznivců. Okruh témat, kterými se zabýváme, se však snažíme rozšiřovat.