Národní park Křivoklátsko

Plánovaný Národní park Křivoklátsko čelí zuřivé kampani místních populistů a jeho osud visí na vlásku. Pomůžete nám jej zachránit?

Podepište petici

Dějiny křivoklátských lesů

Vítězslav Lamač  25.7.2023

Dějiny křivoklátských lesů jsou tématem, které bylo doposud známé jen několika nadšencům z řad přírodovědců a lesníků. Avšak záměr vyhlásit na Křivoklátsku nový národní park vedl k tomu, že se toto téma stalo jakýmsi politickým kolbištěm mezi příznivci přírody a jejími odpůrci. Lesnická lobby totiž svou argumentaci proti národnímu parku staví na pečlivě šířeném narativu pracujícím se svérázným výkladem historie této přírodní oblasti. Zda bude unikátní křivoklátská příroda sloužit hlavně k produkci dřeva, nebo k ochraně ohrožených druhů, tak bude do značné míry záviset na tom, která z interpretací nakonec zvítězí. Pojďme se tedy na toto téma podívat z blízka.

Číst dále

Nenastane žádná revoluce či "ochranářský teror" 

Rozhovor s Ivanem Kasalickým  6.11.2022

Přinášíme vám rozhovor o plánovaném Národním parku Křivoklátsko s dlouholetým ochráncem přírody Ivanem Kasalickým. Inženýr Kasalický pracoval dlouhá léta ve správě CHKO Křivoklátsko, byl starostou a tajemníkem obce Křivoklát a nyní působí jako předseda zdejší organizace Svazu ochránců přírody. Je autorem petice za vyhlášení NP Křivoklátsko a neúnavným propagátorem národního parku.

Číst dále

Cyklisté a národní park Křivoklátsko 

Vítězslav Lamač  14.10.2022

Milí cyklisté, jak nejspíš víte, cyklistika je na území národních parků poněkud omezena, neboť podle zákona se zde nesmí jezdit na kole mimo cesty k tomu určené. Zároveň je však možné zasadit se o to, aby takovýchto cest bylo v NP dostatek. Mimořádně příznivá doba k takovýmto návrhům je přitom právě teď, neboť obcím v současnosti běží tříměsíční lhůta (ta končí 26. prosince) pro podávání připomínek ministerstvu životního prostředí ve věci navrhovaného NP Křivoklátsko. 

Číst dále

Národní park Křivoklátsko bude! 

Vítězslav Lamač  27.9.2022

Již během dnešního dne by ministerstvo životního prostředí mělo oznámit svůj záměr vyhlásit národní park Křivoklátsko, čímž bude oficiálně zahájen proces jeho vyhlašování. Vyplývá to z dopisu, který ministryně Anna Hubáčková zaslala starostům křivoklátských obcí a který na svém webu zveřejnila iniciativa Otevřené Křivoklátsko. 

Číst dále

Je národní park vhodnou formou ochrany přírody?

Ivan Kasalický  21.9.2022

Odpůrci národního parku na svém webu Otevřené Křivoklátsko uvádějí několik argumentů, podle kterých je národní park nevhodnou formou ochrany přírody. Na pravou míru tato tvrzení uvádí ekolog a proslulý ochránce přírody Ivan Kasalický.

Číst dále

Za kampaní proti NP Křivoklátsko stojí Lesy ČR. Národní park by je připravil o miliony.

Vítězslav Lamač  29.8.2022

Podle programového prohlášení současné vládní koalice by měl na Křivoklátsku vzniknout nový národní park. Snaha povýšit ochranu zdejší přírody na nejvyšší možný stupeň však naráží až na nepochopitelně velký odpor místních obcí. Na první pohled stojí za kampaní proti národnímu parku hlavně místní obyvatelé se svými starosty. Avšak podíváme-li se na celou kauzu pozorněji, odhalíme i docela jiné aktéry.

Číst dále

Kulturní krajina na Křivoklátsku aneb argumentace kruhem

Vítězslav Lamač  20.8.2022

“Křivoklátsko je kulturní krajina a proto zde příroda nemá být chráněna.” Toto je hlavní mantra odpůrců přírody, kteří se na Křivoklátsku snaží zablokovat vznik nového národního parku. A nutno uznat, že mají svou argumentaci dobře promyšlenou. Podobá se totiž kruhu, ze kterého není úniku.

Číst dále

Chceme více byrokracie! 

Vítězslav Lamač  15.8.2022

Zatímco běžný občan má byrokracie až po krk, starostové z Křivoklátska se ji rozhodli využít jako zbraň proti ochraně přírody a hlasitě volají po dalších průtazích a formalitách, jen aby zablokovali vyhlášení Národního parku Křivoklátsko.

Číst dále

Pomůžete nám zachránit Národní park Křivoklátsko?

Vítězslav Lamač  7.8.2022

Pomůžete nám zachránit NÁRODNÍ PARK KŘIVOKLÁTSKO ?Jestli souhlasíte s tím, že bychom přírodě měli vrátit alespoň kousek prostoru, který jsme ji předtím zabrali, pak prosím podepište petici za vyhlášení NP Křivoklátsko. Přispějete tím dobré věci.

Číst dále

Proč petice PRO Národní park Křivoklátsko?

Ivan Kasalický  18.7.2022

Již z první poloviny 60. let minulého století se datují první návrhy na velkoplošnou ochranu Křivoklátska. Tehdy se státní ochrana přírody teprve formovala do určité samostatné instituce, byť ještě dlouho organizačně spojené s památkovou péčí. To bylo dáno tím, že za socialistického státního zřízení byla ochrana přírody společně s památkovou péčí velmi upozaděna.

Číst dále