Zachraňme Národní park Křivoklátsko!

Plánovaný Národní park Křivoklátsko čelí zuřivé kampani místních populistů a jeho osud visí na vlásku. Pomůžete nám jej zachránit?

Proč potřebujeme NP Křivoklátsko?

Současná vládní koalice se ve svém programovém prohlášení zavázala vyhlásit dva nové národní parky, a to národní park Soutok a národní park Křivoklátsko. Tento záměr je v souladu s míněním odborné veřejnosti, která po větší ochraně těchto oblastí dlouhodobě volá. Odpovídá rovněž i volebním programům současných vládních stran. Proti NP Křivoklátsko, který má být vyhlášen jako první, se však zformovala silná koalice populistických starostů, podporovaná lesníky, myslivci a dalšími odmítači, která proti národnímu parku rozpoutala mohutnou kampaň. I když by si vláda vyhlášení národního parku přála a nic ji nebrání v tom vyhlásit národní park i proti vůli starostů, do konfliktu s nimi se ji evidentně nechce. A tak raději couvá, proces vyhlašování neustále odkládá a lze se důvodně obávat, že nakonec zůstane jen u předvolebních slibů. Abychom tomuto chmurnému scénáři předešli, rozhodli jsme se populistům postavit na odpor. V reakci na petiční kampaň proti ochraně přírody šíříme petici, která národní park požaduje. Naším cílem je nasbírat dostatečný počet podpisů na to, abychom vládu a ministryni životního prostředí přiměli k rozhodnosti a ke splnění svých předvolebních slibů. Pomůžete nám v našem úsilí?


Autor výzvy:  Vítězslav Lamač

Zveřejněno:  7.8.2022 

Odpůrcům národního parku se podařilo získat přes 7000 podpisů pod petici proti ochraně přírody! 

Necháme je, aby rozhodli za nás? 

Šesté masové vymírání

Termínem  "šesté masové vymírání" označujeme proces, kdy vlivem činnosti člověka dochází k rapidnímu úbytku rostlinných i živočišných druhů na Zemi. Tento proces svým rozsahem připomíná hromadná vymírání, ke kterým došlo několikrát v dávné historii Země.  

Kulturní krajina

Nejdůležitější argument, kterým populisté obhajují svou svatou válku proti Národnímu parku Křivoklátsko, lze shrnout do jediné věty:

“Křivoklátsko je kulturní krajina a většinu plochy navrhovaného národního parku tvoří hospodářské lesy.”

Populisté hájí zájmy lesního průmyslu

I když hlavní motivací populistů, bojujících proti národnímu parku, bude nejspíš touha po publicitě a snaha zalíbit se voličům, v jejich konkrétních krocích se odráží také silný vliv lobbistů, pracujících v zájmu lesního průmyslu.