Podepište prosím petici

Populisté rozpoutali proti národnímu parku mohutnou kampaň a podařilo se jim získat přes 10 tisíc podpisů pod petici proti ochraně přírody. Máte odvahu postavit se jim na odpor? Podepište petici na podporu národního parku!

Podepsat petici

Text petice

My, občané České republiky, občané obcí Křivoklátska, majitelé nemovitostí, návštěvníci a přátelé tohoto jedinečného a krásného regionu, podporujeme zřízení NP Křivoklátsko v nejcennější jádrové části CHKO podle návrhu Ministerstva životního prostředí ČR  

Důvody podpory:  

1.      CHKO Křivoklátsko je jedinečnou, přírodně neobyčejně pestrou a ve svém jádru unikátní oblastí, svými hodnotami a ekologickým významem přesahující hranice ČR.

2.      S postupující klimatickou změnou a zvyšujícím se tlakem na krajinu se důležitost zřízení nejvyššího stupně ochrany přírody v jádrové části CHKO stává stále důležitější.

3.      Dosavadní stupeň ochrany přírody, tedy CHKO, nezaručuje zachování podmínek potřebných pro účinnou a efektivní ochranu vysokých přírodních a ekologických hodnot podle mezinárodních i státních standardů a metodik.

4.      Zvyšující se tlak na užívání přírody ohrožuje uchování její schopnosti přirozené obnovy a snižuje naději na její zachování pro budoucí generace.

5.      Přírodu nemáme zděděnou po předcích, ale vypůjčenou od svých potomků!


Proč petice PRO Národní park Křivoklátsko

Dlouholetý ochránce přírody a autor petice Ivan Kasalický vysvětluje, proč je třeba podpořit vyhlášení Národního parku Křivoklátsko.

Číst dále

Petici za vyhlášení Národního parku Křivoklátsko podepsali mimo jiné:

Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. -  profesor environmentální vědy na Karlově univerzitě a ředitelem jejího Centra pro otázky životního prostředí

Prof. Bedřich Moldan - český geochemik, ekolog, publicista a politik

Ivan Kasalický - přední člen Svazu ochránců přírody, autor řady článků v časopise Ochrana přírody

Ing. Petr Moucha - jeden z otců zakladatelů české environmentální školy

A mnoho dalších. Připojíte se také? 

Petice k tisku

Zde si můžete stáhnout petici za vyhlášení NP Křivoklátska

Stanovisko ČSPE

Stanovisko České společnosti pro ekologii k navrhovanému Národnímu parku Křivoklátsko

Proč petice PRO

Autor petice Ivan Kasalický vysvětluje, proč je třeba podpořit vyhlášení NP Křivoklátska.