COP15

Roku 2022 se na úrovni OSN konala globální konference o biodiverzitě (COP15), známá také jako "Zelená dohoda pro přírodu". Více než 160 států se zde zavázalo k několika důležitým opatřením, jež mají předejít nejhorším scénářům současného hromadného vymírání. K těm nejdůležitějším patří ochrana 30% suchozemského a 30% mořského území s nejzachovalejšími ekosystémy. Zda se však stanovené cíle podaří skutečně naplnit závisí na tom, do jaké míry se o toto téma bude zajímat širší veřejnost a jaký bude v tomto směru existovat společenský tlak. 

Kontaktujte nás

Ohlédnutí se za konferencí COP15 s Jiřím Machem 

Rozhovor  s Jiřím Machem 10.1.2023

Ve dnech 7. až 19. prosince probíhala v kanadském Montrealu klíčová konference OSN, jež si kladla za cíl zastavit šesté masové vymírání a předejít ekologické katastrofě, ke které lidstvo směřuje. Na výsledky a průběh této konference se ptáme vedoucího oddělení mezinárodních úmluv ministerstva životního prostředí Jiřího Macha, který je zároveň národní kontaktní osobou pro Úmluvu o biologické rozmanitosti (CBD) a zástupcem vedoucího české delegace na COP 15 v Montrealu.

Číst dále

Rozhovor o konferenci COP15 s budoucím ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem 

Rozhovor s Petrem Hladíkem  18.7.2022

V kanadském Montrealu dnes začíná mimořádně důležitá konference označovaná jako COP15, kde budou státníci z celého světa rozhodovat o tom, jak se svět postaví k hrozbě šestého masového vymírání. Konferenci svolává panel OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES), který je obdobou známějšího klimatického panelu (IPCC). Přinášíme vám proto rozhovor s přímým účastníkem této konference a budoucím ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem.

Číst dále

Zpráva o živé planetě: Divoká příroda mizí katastrofálním tempem

Sarah George  3.11.2022

V Kanadském Montrealu začne 7. prosince důležitá konference, označovaná jako COP15, která bude řešit, jak se má svět postavit k hrozící ekologické katastrofě. Vzhledem k tomu, že se v českých médiích o této události prakticky nepíše, přinášíme vám k tomuto tématu další překlad, tentokrát ze serveru Edie.net

Číst dále

Jak zabránit šestému masovému vymírání? Blíží se klíčová konference OSN

24.10.2022

V Kanadském Montrealu začne 7. prosince důležitá konference, označovaná jako COP15, která bude řešit, jak se má svět postavit k hrozící ekologické katastrofě. Vzhledem k tomu, že se v českých médiích o této události prakticky nepíše, přinášíme vám překlad textu z britského deníku The Guardian, který význam této konference přibližuje.

Číst dále

Šesté masové vymírání

Kateřina Novotná  31.7.2022

Termínem "šesté masové vymírání" označujeme proces, kdy vlivem činnosti člověka dochází k rapidnímu úbytku rostlinných i živočišných druhů na Zemi. Tento proces svým rozsahem připomíná hromadná vymírání, ke kterým došlo několikrát v dávné historii Země. Protože evoluční biologové rozlišují tradičně pět velkých masových vymírání, současné vymírání způsobené člověkem, označujeme jako "šesté".

Číst dále