Zpráva o živé planetě: Divoká příroda mizí "katastrofálním" tempem

Sarah George |  3.11.2022

V Kanadském Montrealu začne 7. prosince důležitá konference, označovaná jako COP15, která bude řešit, jak se má svět postavit k hrozící ekologické katastrofě. Vzhledem k tomu, že se v českých médiích o této události prakticky nepíše, přinášíme vám k tomuto tématu další překlad, tentokrát ze serveru Edie.net

Světový fond na ochranu přírody (WWF) zveřejnil 13. října další Zprávu o živé planetě. Z posledního vydání, které vyšlo před dvěma lety, vyplynulo, že početnost populací živočichů (s výjimkou hmyzu) se mezi lety 1970 a 2020 snížila v průměru o 68 %.

Nová zpráva uvádí, že v posledních dvou letech se degradace a ničení přírody v mnoha regionech ještě zrychlila a početnost populací volně žijících živočichů na celém světě se tak ve srovnání s rokem 1970 snížila v průměru o 69 %.

Autoři zdůrazňují, že rychlost a intenzita propadu populací se v jednotlivých regionech a u různých druhů liší. WWF uvádí, že je "obzvláště znepokojen" tím, že se v Latinské Americe a Karibiku od roku 1970 snížila průměrná velikost populací volně žijících živočichů o 94%.

K drastickým propadům populací však dochází i v takových zemích jako je např. Velká Británie. Od 30. let 20. století zaniklo ve Spojeném království 97 % luk s planě rostoucími květinami a 92 % podmořských luk. Prudce se snížily také populace mnoha druhů ptáků, včetně špačků, skřivanů a strakapoudů.

WWF poznamenává, že kdyby počet lidí klesal stejně rychle jako populace volně žijících zvířat, ztratili bychom během 52 let celou populaci Evropy, Ameriky, Afriky, Číny a Oceánie.

Jak shrnuje doktor Robin Freeman, vedoucí analytik Londýnské zoologické společnosti: "Nyní máme k dispozici více údajů o trendech v biologické rozmanitosti než kdykoli předtím a závěry jsou zcela jednoznačné. Podkopáváme samotné základy života na této planetě a musíme proto urychleně jednat.”

Zpráva zdůrazňuje, že pokles populací by u většiny druhů ještě bylo možné zastavit a zvrátit. Pokud však budou trendy ve snižování populací přetrvávat, poškození ekosystémů bude již v příštích letech nevratné.

Kampaň pro přírodu

Připojte se ke globální kampani za ochranu přinejmenším 30% pevniny a 30% rozlohy moří. Petice je adresována zástupcům všech zemí, kteří se v prosinci sejdou na konferenci o biodiverzitě. 

Podepsat petici

Výzva světovým lídrům

Klíčovým poselstvím této zprávy je disproporce mezi zrychlujícím se úbytkem divoké přírody a novými závazky v oblasti ochrany přírody, které přijali světoví lídři na mezinárodní úrovni.

V roce 2010 se státy pod záštitou OSN dohodly na 20 cílech v oblasti biologické rozmanitosti, známými jako cíle z Aiči. Žádný z nich však v daném desetiletém časovém rámci nebyl splněn.

Nový právní rámec, jež měl být jakousi obdobou Pařížské dohody, avšak zaměřenou na ochranu divoké přírody, měl být schválen na mimořádné konferenci COP15 o biologické rozmanitosti v roce 2020. V důsledku pandemie Covid-19 však došlo k řadě odkladů a vzhledem k tomu, že se ani letos nepodařilo dosáhnout dohody, uskuteční se poslední kolo jednání COP15 prosincové setkání v Montrealu.

Obavy, zda tato jednání povedou k přijetí silné dohody a zda budou země ochotny plnit její cíle, narůstají. Hnutí Kampaň za přírodu tento týden informovalo, že Čína pozvala na jednání v Montrealu pouze ministry a nikoli hlavy států.


Také Česká republika musí přijmout svůj díl odpovědnosti a lépe chránit nejcennější ekosystémy na svém území!

V současnosti leží na stole návrhy na vyhlášení národního parku Křivoklátsko, CHKO Soutok (známý také jako Moravská Amazonie) a v rámci něho vyhlášení Národní přírodní rezervace  Lanžhotské pralesy a celé sítě dalších maloplošných chráněných území. Všechny tyto záměry však narážejí na tvrdý odpor populistů, hájících zájmy lesního průmyslu. Postavme se jim společně na odpor!  

Zpráva vyzývá všechny vládní delegace, aby se na setkání v Montrealu dohodli na silné dohodě, která bude vědecky podložená a bude vyžadovat obnovu přírody, nikoli pouze zastavení jejího poškozování. Dohoda by rovněž v tomto desetiletí neměla umožňovat další nekontrolované zhoršování stavu.

Zpráva rovněž volá po urychlení dekarbonizace ekonomik, neboť divoká příroda je ohrožována i změnami klimatu. Vyzívá také k posílení práv původních obyvatel. Uvádí se, že domorodé národy tvoří sice jen 4 % světové populace, ale vyskytují se na území, ve kterém je soustředěno 80 % zbývající biologické rozmanitosti Země. Zpráva se zasazuje o právo domorodých komunit na půdu, a to do takové míry, aby byl ekonomický rozvoj na jejich území možný jen s jejich souhlasem.

Výkonná ředitelka WWF Tanya Steeleová uvádí: "Letos v prosinci mají naši lídři příležitost, aby "teď nebo nikdy" prokázali své vůdčí postavení na globální scéně tím, že urychlí opatření a splní své sliby ohledně obnovy přírody a zajištění našich cílů v oblasti biodiverzity. Momentálně však nejsou na dobré cestě k jejich splnění.”