Cyklisté a Národní park Křivoklátsko

Právě teď mají cyklisté nejlepší příležitost k prosazení většího počtu cyklotras na území plánovaného národního parku.

Proč potřebujeme NP Křivoklátsko?

Milí cyklisté, jak nejspíš víte, cyklistika je na území národních parků poněkud omezena, neboť podle zákona se zde nesmí jezdit na kole mimo cesty k tomu určené. 

Zároveň je však možné zasadit se o to, aby takovýchto cest bylo v NP dostatek. Mimořádně příznivá doba k takovýmto návrhům je přitom právě teď, neboť obcím v současnosti běží tříměsíční lhůta (ta končí 26. prosince) pro podávání připomínek ministerstvu životního prostředí ve věci navrhovaného NP Křivoklátsko. 

Máte-li nějaké oblíbené trasy vedoucí přes území navrhovaného národního parku, obraťte se prosím na některou z dotčených obcí a pošlete ji návrh trasy, která by podle vás měla být cyklistům přístupná. Ideální bude, vyznačíte-li tuto trasu v mapě a pošlete ji jako přílohu k emailu některé z těchto obcí. Obce vám jistě rádi vyhoví a váš podnět zařadí mezi připomínky, zasílané ministerstvu životního prostředí.  

Národní park má chránit přírodu. Rozhodně není jeho cílem komplikovat život cyklistům. Buďme tedy konstruktivní a zasaďme se společně o to, abychom požadavky na ochranu přírody sladili i s potřebami místních obyvatel.  

Autor článku:   Vítězslav Lamač

Zveřejněno:   14.10.2022