Národní park Křivoklátsko bude!

Již dnes by ministerstvo životního prostředí mělo zahájit proces vyhlašování národního parku Křivoklátsko.

Kontaktujte nás

Již během dnešního dne by ministerstvo životního prostředí mělo oznámit svůj záměr vyhlásit národní park Křivoklátsko, čímž bude oficiálně zahájen proces jeho vyhlašování. Vyplývá to z dopisu, který ministryně Anna Hubáčková zaslala starostům křivoklátských obcí a který na svém webu zveřejnila iniciativa Otevřené Křivoklátsko. 

Ačkoli se o novém národním parku mluví již dlouho a jeho vyhlášení se stalo součástí programového prohlášení současné vlády, jeho osud zůstával dlouho nejistý. Záměr ministerstva životního prostředí narážel na urputný odpor starostů křivoklátských obcí, kteří veškeré úsilí bojkotovali a snažili se proces zatížit nejrůznějšími formalitami - viz Chceme více byrokracie

V kampani proti národnímu parku se aktivně angažovali rovněž lidé spojení s místní pobočkou podniku Lesy ČR, která by vyhlášením parku přišla o kontrolu nad rozsáhlými pozemky a rovněž o příjmy z těžby dřeva, pronájmu honiteb a kompenzací - viz Za kampaní proti národnímu parku stojí Lesy ČR.  

Reakce ministerstva byla dlouho spíše váhavá. Zahájení procesu bylo pod tlakem starostů odloženo z června na září a mnohé nasvědčovalo tomu, že ministerstvo od svého záměru nakonec upustí. 

Očekávané zahájení procesu je proto příjemným překvapením pro všechny, kteří o vyšší stupeň ochrany Křivoklátské krajiny usilovali. I když je procedura vyhlašování zdlouhavá a stát se může ještě ledacos, vyhlídky na nový národní park jsou dnes o poznání lepší než před pár dny. 

Dnešním oznámením záměru ministerstva začne obcím běžet 90 denní lhůta, během které budou moci podávat ministerstvu oficiální připomínky, které budou následně ministerstvem zapracovány do návrhu vyhlášení národního parku. 


Vítězslav Lamač   |  27.9.2022