Jak nám můžeš pomoci?

Vzhledem k tomu, že si se proklikal až sem a zajímáš se o to, jak nám pomoci, budeme Tě již považovat za jednoho z nás a prozradíme Ti něco více o naší strategii a taktice, stejně jako o možnostech zapojit se do našich aktivit.

Naše motivace je nejspíš jasná, chceme-li chránit přírodu obecně, musíme ji chránit v každém jednotlivém případě. Jak už bylo řečeno, prosazování Národního parku Křivoklátsko nevnímáme jen jako lokální záležitost, ale také jako součást mezinárodního úsilí o záchranu světových ekosystémů. Stručně řečeno jde hlavně o to vybojovat pro přírodu nějaký prostor, ve kterém by se mohla vzpamatovat z ustavičných lidských zásahů a jež by sloužil jako poslední útočiště všech ohrožených druhů.

Ústředním cílem naší iniciativy je sbírat podpisy pod petici za vyhlášení národního parku. Možná bys mohl namítnout, že petice nejsou příliš účinné a jejich efekt je malý. Ovšem v tomto případě je tomu jinak. Nacházíme se ve velmi specifické situaci, kdy si vláda vyhlášení národního parku v zásadě přeje, ale nemá dost odvahy, aby se postavila populistům. Je tedy na rozpacích, zda má ve svém záměru pokračovat, nebo z něho naopak vycouvat. A v takovéto situaci může i relativně malá akce, jako třeba naše petice, sehrát roli pověstného jazýčku na vahách a přimět vládu, aby konečně sebrala odvahu a národní park vyhlásila.

Vzhledem k tomu že odmítači parku dokázali získat přes sedm tisíc podpisů pod petici proti ochraně přírody, potřebujeme získat minimálně stejný počet podpisů pod naší petici jakožto adekvátní odpověď na jejich snahy. Je tu také šance, že se nám v případě úspěchu podaří odpůrce přírody demoralizovat a utlumit tak jejich aktivity.

Tomuto ústřednímu cíli - sběru podpisů pod petici - jsou pak podřízeny další aktivity. Určitě sis všiml textů, které publikujeme na webu a šíříme na sociálních sítí. A jistě Ti také neušlo, že jsou tyto texty mnohdy konfrontační a lehce provokativní. Je to záměr.

Sociální sítě fungují tak, že uživatelům zobrazují příspěvky, které lidé nejvíce komentují. A zatímco nekonfliktních příspěvků by si nikdo ani nevšiml, kontroverzní příspěvky svádějí uživatele k tomu, aby na ně reagovali, čímž zvyšují jejich dosah. Spolu s těmito příspěvky se pak k uživatelům dostává i výzva, aby podepsali petici. Uznáváme, že je to taktika poněkud primitivní, ale věříme, že to prospěje dobré věci.

Existuje celá řada možností, jak nám v tomto úsilí můžeš pomoct. Pokud bys chtěl, můžeš napsat text podporující NP Křivoklátsko, který pak uveřejníme na webu. Souvislost s NP přitom může být poměrně volná. Hodila by se např. kritika ničení přírody ze strany Lesů ČR či jiných lesnických podniků v kterémkoli místě ČR, aby bylo vidět jak vypadá ona "péče o les" ze strany lesníků, které se odmítači NP tak rádi dovolávají. Pokud rozumíš ekologii, můžeš pro nás napsat odborný text o ochraně přírody či naopak o hrozbách, kterým příroda čelí. Dobrá ale může být i glosa, kritika křivoklátských starostů, komentář, ap. Možnosti jsou takřka neomezené :)

Pokud třeba rád kreslíš či maluješ, rozhodně budeme rádi za obrázek. Upřímně řečeno, on je často obrázek důležitější než samotný text, protože daleko lépe upoutává pozornost a zároveň sděluje hlavní poselství. Ať už ovládáš vektorovou grafiku, nebo bys třeba jen oskenoval obrázek z papíru, budeme za obrázek, či ilustraci vděční.

Umíš dělat memy? Pak je to přesně to co potřebujeme! 

Je zkrátka potřeba, aby každý z nás pomáhal tak, jak to nejlíp umí a tím, co ho nejvíce baví.