Znamená vznik NP zánik Lesnického parku?

Na této stránce rozebíráme argumenty odmítačů Národního parku Křivoklátsko a doplňujeme je naším komentářem.

Další protiargumenty

Říkají oni

Lesnického parku jako celku v dnešním slova smyslu, ano. Zbyly by po něm sice fragmenty ležící mimo území navrhovaného NP, ale jeho hlavní část, která prezentuje historii i současnost křivoklátského lesnictví, by ve smyslu LPK „území pro přírodu i pro lidi“ zanikla. Překryv jednoho území dvěma režimy managementu, kdy v jednom z nich je hlavní podmínkou existence hospodaření v lesích a v druhém ponechání lesů přirozenému vývoji, se vylučuje.


Říkáme my

Lesnický park se může, resp. by se měl naopak rozšířit na celé Křivoklátsko, aby to mělo skutečný význam. Jádro Křivoklátska je natolik cenné, že si zaslouží ještě přísnější ochranu a mnohem k přírodě ohleduplnější péči, nikoli hospodaření ve smyslu toho, co mají za úkol, podle lesního zákona a ekonomických koncepcí Lesy ČR. Pak to bude území opravdu pro přírodu a pro lidi, jenže hlavně pro ty, kteří přijdou po nás. Současná míra užívání přírody, ve spojení s probíhajícími změnami přírodních podmínek vede k jejímu pomalému ničení.