Co pro mne jako občana znamená vyhlášení NP?

Na této stránce rozebíráme argumenty odmítačů Národního parku Křivoklátsko a doplňujeme je naším komentářem.

Další protiargumenty 

Říkají oni

Je třeba si uvědomit, že vyhlášením národního parku se vyjímá celý krajinný celek z lidské činnosti, produkce a výnosovosti, a převádí se do režimu ochrany přírody, kde tyto hodnoty neplatí. Znamená to, že tato krajina už nikdy nebude taková jako dosud, že se po několika letech nemusí každému líbit, a hlavně, že už tam lidé nikdy nebudou moci dělat to, co dělali před tím. Že se tedy nikdo nemůže divit, když na převážné ploše těchto území ničí les vichřice, požáry, anebo kůrovec, protože to je přirozená součást přírodních procesů.

Říkáme my

Opět manipulace až lež. Ochrana přírody je také lidská činnost a má i svou produkci a výnosy, akorát že je nejsme schopni měřit korunami tržeb. Jejich hodnota je v budoucím zdravějším životním prostředí, odolnosti přírody a krajiny vůči změnám klimatických poměrů, a tudíž i lepších ekologických službách, které nám poskytují. Není jasné, proč by se taková krajina neměla lidem líbit a proč by tam nemohli dělat to co dříve, pokud to bude k přírodě ohleduplné a bude se při tom myslet i na budoucnost? A že i v NP ničí nepůvodní porosty smrků kůrovec, to není důsledek pár let existence toho NP, ale desetiletí, možná i století nesprávného lesnického hospodaření před jeho vyhlášením. A to platí o i vichřicích a požárech. Přírodní a přírodě blízký les je a bude odolnější vůči vichřicím i požárům, o hmyzích škůdcích nemluvě, než stejnověká a jednodruhová monokultura jehličnanů, s vrstvou suchého jehličí, bez podrostu.