Jak nyní ochrana probíhá?

Na této stránce rozebíráme argumenty odmítačů Národního parku Křivoklátsko a doplňujeme je naším komentářem.

 Další protiargumenty 

Říkají oni

Záleží na tom, jakou ochranu máte na mysli. Jestli ochranu přírody, nebo ochranu lesů. To jsou dvě rozdílné kategorie a každá má své ukotvení v zákonech. Ochrana přírody v zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, její systém už jsme v některých odpovědích vysvětlovali.

Ochrana lesa je zakotvena v Lesním zákoně č. 289/1995 a je součástí celého lesního hospodářství. Určuje způsoby ochrany lesa od mladých lesních porostů až do jejich dospělosti. Zahrnuje ochranu lesa proti buřeni, zvěři, hmyzu, houbovým chorobám, klimatickým vlivům i požárům a je denním chlebem venkovního provozního personálu.

Každé zanedbání ochrany lesa se brzy projeví na jeho zdravotním stavu, odolnosti nebo stabilitě. Hrubé zanedbání ochrany např. proti podkornímu hmyzu, vede následně až k rozsáhlým kalamitám. Právě absence důsledné ochrany lesních porostů v národních parcích ohrožuje zdravotní stav, stabilitu i celou existenci lesů nejen na území NP, ale i na lesních majetcích sousedících s národním parkem.  

Říkáme my

To je opět klasický fake. Nikdy nebylo dokázáno, že by se kůrovec rozšířil z NP. Jediné, co je faktem je, že v I. zóně NP Šumava nebyly porosty napadené kůrovcem vykáceny plošně. Současný stav tehdy napadených a přírodnímu vývoji ponechaných porostů jasně dokazuje, že pod suchými, ale nevykácenými smrčinami se nové porosty dobře samovolně obnovují v žádoucí prostorové, věkové i částečně druhové různorodosti.

Šíření kůrovce napomohly suché roky, další oslabení již tak slabých, málo odolných rozsáhlých smrkových monokultur a neschopnost vlastníků a správců takových lesů tuto situaci zvládat, vzhledem k nedostatku personálu, nutnosti vypisovat veřejné zakázky na každý zásah atd., včetně legislativních překážek provádět operativní a účinná opatření. Zkrátka nepřipravenost všech složek na nové situace, tak obvyklá nejen v lesnictví. Svádět to na NP je lesnický alibismus. Opravdový, vzdělaný a myslící lesník tomu nevěří, ale loajálně mlčí.