O kolik se zvětší území, kam nebude povolen vstup?

Na této stránce rozebíráme argumenty odmítačů Národního parku Křivoklátsko a doplňujeme je naším komentářem.

Další protiargumenty 

Říkají oni

Součástí národního parku jsou kromě již zmíněné zonace i takzvaná klidová území, kde je stejně jako v přírodní zóně možný pohyb pouze po značených turistických trasách. Návrh klidových území není zatím znám. Ve vyjádření RNDr. Františka Pelce z Agentury ochrany přírory a krajiny ČR v rozhovoru pro Český rozhlas ze dne 31. 1. 2022 (viz media), bude 70-80 % parku bude přístupných.  Čili 20–30 % přístupných nebude. To je zhruba 2000–3000 hektarů. 

NPR, kam není povolen přístup dnes, nyní v rámci CHKO zabírají 778 hektarů a některé nadále zůstanou mimo uvažovaný park. To znamená, že  oblast omezeného vstupu bude trojnásobně až čtyřnásobně větší oproti současnosti.


Říkáme my

Opět tradičně manipulace. Rozsah klidových území není předem daný, takže vyjádření dr. Pelce je velmi obecné a brát je za doslovnou informaci je přinejmenším účelové. I klidové zóny, stejně jako současné NPR budou přístupné po značených turistických stezkách a možná i ve větším rozsahu, což bude vymezeno v plánu péče a návštěvním řádu.

A i kdyby tomu tak bylo, tak se to týká území, které je na Křivoklátsku skalnaté, stráně nad řekou a ve strmých roklích a údolích potoků, kde je to zcela oprávněné, protože jsou tamní společenstva vzácná a na poškození citlivá, takže pohyb „houbařů“ je tam nežádoucí, což by každý milovník a znalec přírody měl chápat. Nechápe to a je tím znepokojen jen kořistník, který si z přírody chce jen brát.