Omezí vyhlášení NP pohyb v krajině?

Na této stránce rozebíráme argumenty odmítačů Národního parku Křivoklátsko a doplňujeme je naším komentářem.

Další protiargumenty

Říkají oni

Každý národní park vydává v souladu s § 19 zákona č. 114/1992 Sb. návštěvní řád. V tomto návštěvním řádu jsou zveřejněny podmínky omezení a výčet turistických a rekreačních činností, které jsou na území národních parků zakázány nebo omezeny dalšími právními předpisy, které se mohou u jednotlivých NP v detailech lišit.

Obecně je na území celého NP zakázáno:

  • Provádět ohňostroje nebo používat zábavnou pyrotechniku,

  • Sbírat nerosty, rostliny nebo odchytávat živočichy,

  • Jezdit na koni mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem OP

  • Vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem OP

  • Provozovat horolezecké sporty

  • Táboření a rozdělávání ohně (včetně použití všech druhů turistických vařičů) a kouření je na území celého NP striktně zakázáno

  • Provozovat letadla způsobilá létat bez pilota nebo modely letadel

  • Cyklisté se mohou pohybovat na území NP pouze po silnicích, místních komunikacích a orgánem OP vyhrazených cykloturistických trasách

V klidových územích NP, která jsou v terénu vyznačena, je zakázáno pohybovat se mimo cesty nebo trasy vyhrazené orgánem ochrany přírody. Klidová území jsou ze zatím strany MŽP navrhována pouze v rámci stávajících NPR, kde již nyní platí zákaz pohybu mimo značené turistické cesty. V tomto aspektu by tedy ke změně dojít nemělo.

To co ovšem zůstává velkou neznámou je možnost nástupních míst do lesů, například, kde bude a nebude možné parkovat, protože zde žádné podklady k dispozici nejsou. dá se však očekávat spíše zpřísnění režimu.

Zároveň má Národní Park ze zákona směřovat k bezzásahovému hospodaření na převážné ploše území. V některých mediálních výstupech viz. RNDr. Obermajer pro aktualne.cz se hovoří až o 70% území. bezzásahovost bude mít bezpochyby negativní vliv na prostupnost terénu v porovnání k situaci, která v území panuje dnes.

Říkáme my

Prakticky to samé, jen trochu jinými slovy zakazuje v lesích lesní zákon. Tedy vlastně žádný rozdíl. Jenže ani Lesy ČR, ani Správa CHKO nemají síly tyto zákazy kontrolovat a jejich dodržování vymáhat, případně postihovat jejich překračování. A to je hlavní problém, protože mnoho lidí si nedělá vrásky s tím, že zákonem stanovená omezení nedodržují, protože dobře vědí, že to po nich vlastně nebude nikdo vyžadovat! A proto chtějí zachovat současný stav. O přírodu a zdánlivě odborné záležitosti tu vůbec nejde!