Mohu v NP zaparkovat u lesa a jít na houby?

Na této stránce rozebíráme argumenty odmítačů Národního parku Křivoklátsko a doplňujeme je naším komentářem.

Další protiargumenty 

Říkají oni

Možnost parkování vozidel na území NP je značně omezena, stejně jako možnost volného vstupu do lesních porostů a jejich plošné využívání. V stávajících národních parcích jsou často dlouhé úseky veřejných komunikací označeny značkou  Zákaz zastavení , pokud vedou podél území, do kterých není povolen vstup, ať již z důvodu zonace NP, ochraně nějakého stanoviště nebo druhu či bezpečnosti osob. Záleží tedy na rozsahu těchto území i na jejich postupném rozšiřování.

Zároveň platí omezení formou NPR nebo klidových území, ke kterým uvádíme více informací v odpovědi na následující otázku O kolik se zvětší území, kam nebude povolen vstup?

Říkáme my

Opět jasná manipulace. Ty tzv. dlouhé úseky jsou dané, stejně jako u silnic vedoucích hospodářskými lesy, jen frekvencí oficiálních parkovišť. Žádná vyšší četnost značek „Zákaz zastavení“ v NP není. Možná se v NP víc sleduje a postihuje porušování zákazu vjezdu motorovými vozidly do lesa, resp. mimo veřejné komunikace, který ale platí všude.