Budou moci chodit občané do lesa na dřevo?

Na této stránce rozebíráme argumenty odmítačů Národního parku Křivoklátsko a doplňujeme je naším komentářem.

Další protiargumenty  

Říkají oni

V současné době u nás platí  Zákon č. 289/1995 Sb. Lesní zákon , který v § 19 stanovuje:

Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a   suchou na zemi ležící klest . Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.“

Je to takzvané obecné užívání lesů, které je u nás bez ohledu na vlastníka umožněno ve všech lesích, kde platí lesní zákon. V národním parku ale zákon o lesích neplatí a jeho funkci tam přebírá Plán péče, který žádné podobné ustanovení neobsahuje.

V současné době je obstarání dřeva do kamen nebo pro jakékoliv další využití možné po dohodě s místně příslušným revírníkem Lesů ČR, Lesní správou Lesů ČR, anebo u nestátních lesů s jeho vlastníkem. Nabídka klestu po těžbách i dříví z nahodilých těžeb nebo výchovných zásahů  formou samovýrob  je u Lesů ČR stále k dispozici a jeho nabídka převyšuje poptávku.

Říkáme my

V NP není také možnost samovýroby palivového dřeva vyloučená, ale určitě bude pod přísnějším dohledem dodržování daných podmínek a technologií, protože bude nežádoucí jakékoli poškozování nejen lesa, ale i ostatní přírody. Rozhodně nebude možné volné obstarávání dřeva bez vědomí personálu NP, zajíždění technikou do porostů a těžba souší bez ohledu na důsledky pro ostatní složky přírody.