Vraťme prostor přírodě

Chceme zastavit šesté masové vymírání a proto podporujeme vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a CHKO Soutok. I Česká republika musí přijmout svůj díl odpovědnosti za řešení globální krize. 

Proč potřebujeme NP Křivoklátsko?

Extrémisté blokují Prahu. Protestují proti ochraně přírody

Vítězslav Lamač  19.02.2024

V pondělí 19. února do Prahy dorazilo několik stovek nacionalistů z řad zemědělců, kteří svými traktory blokují městskou dopravu. Akce má přimět vládu k tomu, aby ukončila podporu drobných farmářů a zrušila opatření na podporu biodiverzity v zemědělské krajině. Hlavním mluvčím celé akce je spolumajitel zemědělského holdingu Rabbit CZ Zdeněk Jandejsek, který se angažoval rovněž v proruské demonstraci “Česká republika na 1. místě”, organizovanou Ladislavem Vrabelem. Celou akci pak zaštítil Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy (OSPZV), jehož předseda Bohumil Dufek se veřejně hlásí ke straně Pro Jindřicha Rajchla.

Číst dále

Dějiny křivoklátských lesů  

Vítězslav Lamač  25.7.2023

Dějiny křivoklátských lesů jsou tématem, které bylo doposud známé jen několika nadšencům z řad přírodovědců a lesníků. Avšak záměr vyhlásit na Křivoklátsku nový národní park vedl k tomu, že se toto téma stalo jakýmsi politickým kolbištěm mezi příznivci přírody a jejími odpůrci. Lesnická lobby totiž svou argumentaci proti národnímu parku staví na pečlivě šířeném narativu pracujícím se svérázným výkladem historie této přírodní oblasti. Zda bude unikátní křivoklátská příroda sloužit hlavně k produkci dřeva, nebo k ochraně ohrožených druhů, tak bude do značné míry záviset na tom, která z interpretací nakonec zvítězí. Pojďme se tedy na toto téma podívat z blízka.

Číst dále

Ohlédnutí se za konferencí COP15 s Jiřím Machem 

Rozhovor  s Jiřím Machem 10.1.2023

Ve dnech 7. až 19. prosince probíhala v kanadském Montrealu klíčová konference OSN, jež si kladla za cíl zastavit šesté masové vymírání a předejít ekologické katastrofě, ke které lidstvo směřuje. Na výsledky a průběh této konference se ptáme vedoucího oddělení mezinárodních úmluv ministerstva životního prostředí Jiřího Macha, který je zároveň národní kontaktní osobou pro Úmluvu o biologické rozmanitosti (CBD) a zástupcem vedoucího české delegace na COP 15 v Montrealu.

Číst dále

Rozhovor o konferenci COP15 s budoucím ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem 

Rozhovor s Petrem Hladíkem  18.7.2022

V kanadském Montrealu dnes začíná mimořádně důležitá konference označovaná jako COP15, kde budou státníci z celého světa rozhodovat o tom, jak se svět postaví k hrozbě šestého masového vymírání. Konferenci svolává panel OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES), který je obdobou známějšího klimatického panelu (IPCC). Přinášíme vám proto rozhovor s přímým účastníkem této konference a budoucím ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem.

Číst dále

Zpráva o živé planetě: Divoká příroda mizí katastrofálním tempem

Sarah George  3.11.2022

V Kanadském Montrealu začne 7. prosince důležitá konference, označovaná jako COP15, která bude řešit, jak se má svět postavit k hrozící ekologické katastrofě. Vzhledem k tomu, že se v českých médiích o této události prakticky nepíše, přinášíme vám k tomuto tématu další překlad, tentokrát ze serveru Edie.net

Číst dále

Nenastane žádná revoluce či "ochranářský teror" 

Rozhovor s Ivanem Kasalickým  6.11.2022

Přinášíme vám rozhovor o plánovaném Národním parku Křivoklátsko s dlouholetým ochráncem přírody Ivanem Kasalickým. Inženýr Kasalický pracoval dlouhá léta ve správě CHKO Křivoklátsko, byl starostou a tajemníkem obce Křivoklát a nyní působí jako předseda zdejší organizace Svazu ochránců přírody. Je autorem petice za vyhlášení NP Křivoklátsko a neúnavným propagátorem národního parku.

Číst dále

Jak zabránit šestému masovému vymírání? Blíží se klíčová konference OSN

24.10.2022

V Kanadském Montrealu začne 7. prosince důležitá konference, označovaná jako COP15, která bude řešit, jak se má svět postavit k hrozící ekologické katastrofě. Vzhledem k tomu, že se v českých médiích o této události prakticky nepíše, přinášíme vám překlad textu z britského deníku The Guardian, který význam této konference přibližuje.

Číst dále

Cyklisté a národní park Křivoklátsko 

Vítězslav Lamač  14.10.2022

Milí cyklisté, jak nejspíš víte, cyklistika je na území národních parků poněkud omezena, neboť podle zákona se zde nesmí jezdit na kole mimo cesty k tomu určené. Zároveň je však možné zasadit se o to, aby takovýchto cest bylo v NP dostatek. Mimořádně příznivá doba k takovýmto návrhům je přitom právě teď, neboť obcím v současnosti běží tříměsíční lhůta (ta končí 26. prosince) pro podávání připomínek ministerstvu životního prostředí ve věci navrhovaného NP Křivoklátsko. 

Číst dále

Kvůli aroganci lesnických podniků přichází ČR o své lesy

Vítězslav Lamač  8.10.2022

Česká televize tento týden odvysílala díl pořadu Bilance s podtitulem “Kam zmizely naše lesy”, který poukázal na to, jak drasticky v posledních letech ubylo v ČR lesů. Např. na Vysočině uhynulo zhruba 60% tamějších lesů tvořených především smrkovými monokulturami. Na Dačicku to bylo takřka 100%.

Číst dále

Národní park Křivoklátsko bude! 

Vítězslav Lamač  27.9.2022

Již během dnešního dne by ministerstvo životního prostředí mělo oznámit svůj záměr vyhlásit národní park Křivoklátsko, čímž bude oficiálně zahájen proces jeho vyhlašování. Vyplývá to z dopisu, který ministryně Anna Hubáčková zaslala starostům křivoklátských obcí a který na svém webu zveřejnila iniciativa Otevřené Křivoklátsko. 

Číst dále

Je národní park vhodnou formou ochrany přírody?

Ivan Kasalický  21.9.2022

Odpůrci národního parku na svém webu Otevřené Křivoklátsko uvádějí několik argumentů, podle kterých je národní park nevhodnou formou ochrany přírody. Na pravou míru tato tvrzení uvádí ekolog a proslulý ochránce přírody Ivan Kasalický.

Číst dále

Za kampaní proti NP Křivoklátsko stojí Lesy ČR. Národní park by je připravil o miliony.

Vítězslav Lamač  29.8.2022

Podle programového prohlášení současné vládní koalice by měl na Křivoklátsku vzniknout nový národní park. Snaha povýšit ochranu zdejší přírody na nejvyšší možný stupeň však naráží až na nepochopitelně velký odpor místních obcí. Na první pohled stojí za kampaní proti národnímu parku hlavně místní obyvatelé se svými starosty. Avšak podíváme-li se na celou kauzu pozorněji, odhalíme i docela jiné aktéry.

Číst dále

Kulturní krajina na Křivoklátsku aneb argumentace kruhem

Vítězslav Lamač  20.8.2022

“Křivoklátsko je kulturní krajina a proto zde příroda nemá být chráněna.” Toto je hlavní mantra odpůrců přírody, kteří se na Křivoklátsku snaží zablokovat vznik nového národního parku. A nutno uznat, že mají svou argumentaci dobře promyšlenou. Podobá se totiž kruhu, ze kterého není úniku.

Číst dále

Chceme více byrokracie! 

Vítězslav Lamač  15.8.2022

Zatímco běžný občan má byrokracie až po krk, starostové z Křivoklátska se ji rozhodli využít jako zbraň proti ochraně přírody a hlasitě volají po dalších průtazích a formalitách, jen aby zablokovali vyhlášení Národního parku Křivoklátsko.

Číst dále

Pomůžete nám zachránit Národní park Křivoklátsko?

Vítězslav Lamač  7.8.2022

Pomůžete nám zachránit NÁRODNÍ PARK KŘIVOKLÁTSKO ?Jestli souhlasíte s tím, že bychom přírodě měli vrátit alespoň kousek prostoru, který jsme ji předtím zabrali, pak prosím podepište petici za vyhlášení NP Křivoklátsko. Přispějete tím dobré věci.

Číst dále

Šesté masové vymírání

Kateřina Novotná  31.7.2022

Termínem "šesté masové vymírání" označujeme proces, kdy vlivem činnosti člověka dochází k rapidnímu úbytku rostlinných i živočišných druhů na Zemi. Tento proces svým rozsahem připomíná hromadná vymírání, ke kterým došlo několikrát v dávné historii Země. Protože evoluční biologové rozlišují tradičně pět velkých masových vymírání, současné vymírání způsobené člověkem, označujeme jako "šesté".

Číst dále

Proč petice PRO Národní park Křivoklátsko?

Ivan Kasalický  18.7.2022

Již z první poloviny 60. let minulého století se datují první návrhy na velkoplošnou ochranu Křivoklátska. Tehdy se státní ochrana přírody teprve formovala do určité samostatné instituce, byť ještě dlouho organizačně spojené s památkovou péčí. To bylo dáno tím, že za socialistického státního zřízení byla ochrana přírody společně s památkovou péčí velmi upozaděna.

Číst dále

Odpůrcům národního parku se podařilo získat přes 7000 podpisů pod petici proti ochraně přírody! 

Necháme je, aby rozhodli za nás?    


Šesté masové vymírání

Termínem  "šesté masové vymírání" označujeme proces, kdy vlivem činnosti člověka dochází k rapidnímu úbytku rostlinných i živočišných druhů na Zemi. Tento proces svým rozsahem připomíná hromadná vymírání, ke kterým došlo několikrát v dávné historii Země.  

Kulturní krajina

Nejdůležitější argument, kterým populisté obhajují svou svatou válku proti Národnímu parku Křivoklátsko, lze shrnout do jediné věty:

“Křivoklátsko je kulturní krajina a většinu plochy navrhovaného národního parku tvoří hospodářské lesy.”


Populisté hájí zájmy lesního průmyslu

I když hlavní motivací populistů, bojujících proti národnímu parku, bude nejspíš touha po publicitě a snaha zalíbit se voličům, v jejich konkrétních krocích se odráží také silný vliv lobbistů, pracujících v zájmu lesního průmyslu.